nebulos Gaming

Full Version: 1337
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Teema kuhu postitada absoluutselt kõik 1337ga seonduvaid pilte.
Suured pildid spoilerisse!!!!

Alustan enda omast Teeth_smile

Show ContentSpoiler:
Pidevalt mõtlesin, et teeb ise ka sellise teema, aga brainisid ette Teeth_smile
[Image: Nimeta.png]
ilmselgelt leet, striker Teeth_smile
[Image: Untitled.png]
striker sul mingi 1337 maania?igalpool särad sellega
gÜ Wrote:ilmselgelt leet, striker Teeth_smile
[Image: Untitled.png]

wtf.. Teeth_smileTeeth_smile mitmendal lehel see pilt oli?
ma ei tea.. mõtlesin, et viskan peale.. mis 1337 näitab ja natukene kerisin allapoole ning vopaa Teeth_smile
nebulos Wrote:
gÜ Wrote:ilmselgelt leet, striker Teeth_smile
[Image: Untitled.png]

wtf.. Teeth_smileTeeth_smile mitmendal lehel see pilt oli?
Selgelt näha ,et Leht 5 seal kirjas ju...

element.

[Image: L33T.bmp]
Sunday Wrote:striker sul mingi 1337 maania?igalpool särad sellega

Problem with thatÜ?[Image: striker.png]