nebulos Gaming

Full Version: Fraktsiooni bug
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Mis pagana kamm see on?Miks ma pole määratud Palermose liidriks ning Cesare Giordano on?
Liidri õigused tagastada Vito Giordanole ning võtta maha Cesare Giordanolt. Aitäh.
Vito sa ise panid mulle Presidendi ranki ju...
Sa panid endale Rank 6 mida ei eksisteeri ning pärast igat relogi lähed prospectiks
Pane endale kah president siis korras.