nebulos Gaming

Full Version: Väike küsimus abiga
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Olen lugenud MS-st et igasuguseid uusi commande jne.

Aga need võiks ju lisada ka /abi alla siis ei pea iga uus kes ei tea commande küsima et kuidas seda saab teha jne.
Pigem /uuendused vms
Ei noh, /abisse ja /aabisse tuleks kindlasti ära lisada need, /uuendused on ka mõeldav idee.
Kas foorumis on terve command list olemas üldse?
Ei ole, aga võiks olla.