nebulos Gaming

Full Version: [MTA]: Liikuva värava abi
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Kas keegi oskaks ruttu ja selgelt mulle seletada kuidas liikuva aia kordinaadid kätte saada...Olen seda kunagi teinud aga kahjuks seda foorumid pole enam kust õpetuse leidsin. Sad_smile

Paluks kiiret abi!
MM, kõigepealt pane aed sinna, kuidas see nagu ees peab olema vm, ja seejärel liiguta sinna, kus see peab olema, kui värav lahti on.
Ja siis copy mõlema kordinaadid.

//pole väga hea õpetus aga siiski Teeth_smile
Aga mingi nupuga sai need omale naq sinna foldrisse vms...