nebulos Gaming

Full Version: Samantha Shx
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Sinu IG nimiConfused_smileamantha Shx
Millal sa said banni?Eile mingi aeg.
Milline admin sind bannis?Ei mäleta
Mis oli banni põhjus?Ma sain tund varem unbanni,Klemm tegi unbanni , lähen mängu, sain mingi värgi eest 1 hoiatuse ja siis ütles et 5 hoiatust täis... Mis moodi ?
Tunnistajad:server

Klemm.

Kui käituda ei oska, siis ootad uuesti nädala.