nebulos Gaming

Full Version: Aidake
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Kuidas ma saan sisse logida aidake palun :whip:
Esiteks, see koht siin on õpetuste jaoks.
Teiseks, kasutaja sisse logimine pole IC teema.
Kolmandaks, kuhu sa ei saa sisse logida, kirjelda oma probleemi täpsemalt.

Nüüd tee ilusti uus abi küsimise teema selleks vastavasse kohta. Abi küsimiseks vajuta SIIA ja postita teema.


Parimat soovides,
Juss.