nebulos Gaming

Full Version: Raul Santose unban
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
IG Nimi: Raul Santos
Millal said: Ei ole aimugi.
Kes bannis: Ei oska öelda.
Põhjus: Ei tea. Tulin serverisse sisse, ja olin bänned.
Miks peaksid unban saama: Sooviksin saada unban,kuna pole midagi teinud.
Saan siis unban?
MIllal unban võiks saada?Tahaks ig kuna igavesti kõva GM peal jne
UCPst vaadates sa pole banned.