nebulos Gaming

Full Version: Teavita Jim_Walker
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Sinu mängusisene nimi: Carlos Mendez
Süüdistava: Jim Walker
Süüdistus: tüüp on kadett, no armor, ja paneb HSU autodega ringi. (ja pildil näha metat küsisin ooc vastas ic)
[Image: sa-mp-003.png]

Eile võeti randomilt tööle osad ja siis hiljem vallandati.. mingi aeg tuli RB ja osad said tööd tagasi.
metasin ma kogematta, aga ülejäänud asjadega võtan süü omaks !