nebulos Gaming

Full Version: Lasete peale 0RR quiti?
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasete või ei?Ma ise vist ei lase. Vaatab kuidas uued muudatused on.
Lasen quiti juba praegu, kuna server nii bugge täis
Olen juba quitinud sfi pärast.
Olin ka vahepeal quited SFi pärast ja varsti lasen quiti, kui server kaua RB'sid peksab.
RRi pärast ei kuse, mida kaotada on?Suur hulk raha, masinad ja töökoht?- Kõik võimalik tagasi muretseda...ei põe.
Tulebki 0rr?
jah, mingi häkkerite pärast kes on serverisse ''kehtimatut'' raha toonud
nii pepus noo! 76 mängutunniga sain endale flashi ja FCR-900 ning 100k panka raha. Nüüd kõik lännu. Fakk!
Tõesti, server lausa peletas inimesi eemale.
*SFi kolimine
*Pidevad Rollbackid
*Mingisugused lollakad bugid
*Ja nüüd 0RR...

Special. Wrote:Olen juba quitinud sfi pärast.

Aga tuleksid peale 0RR tagasi?

element.

Võib olla quitin ,võib olla ei
Küsitluse järgi laseb juba üle poolte quiti....
Kas tuleb siis 0rr või ei tule ei saa aru ültse
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10