nebulos Gaming

Full Version: Derek Smith
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Politseiniku nimi: Cesare Giordano(Arreteerimine ning auto sõit) Kim falacone ning Martin Jaakson(Auto peatamine tulistades autot ja rehve.)
Arreteeritava nimi: Derek Smith
Trahvi suurus: 2000 EEK.
Vangistuse pikkus: 60 Kuud(5 Aastat) ((1 Tund))
Vangistuse põhjus: Relvastatud poerööv.
Vangistuse täideviimise aeg: 20:50


Isik ei kasutanud ohvitseride vastu relva ning andis rahulikult pärast poole kilomeetrist taga ajamist alla.

Kautsjon: 13 500
Kautsjon makstud!