nebulos Gaming

Full Version: RAHA KADUNUD!
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Tere.
Täna(2. August.) kaotasin täpselt 25,000 krooni.
IG nimi: Jonathan_Brown
PILT: [Image: sa-mp-291.png]
Vahepeal keegi kurtis ka, et ATM-ist raha võttes ei tulnud raha kätte aga lspd eest võttis siis tuli.
Need tagastatakse teile. ma ise ei saa, pole võimalust nagu raha jagada.

Aga nice ass Teeth_smile

d??d??.

See on nii, et vahest tuleb vahest mitte.
Bug on fixed nüüd, mingiaeg oli resa ja Siim parandas ära, pead refundi ootama.
Kes saaks mulle seda tagastada?

iMattias

Caupo, Artur või Siim.

Samuti saab ka Adolf
Tagastan raha esimesel võimalusel!