nebulos Gaming

Full Version: Jason Crew
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Politseiniku nimi: Cesare Giordano, Vito Morris
Arreteeritava nimi: Jason Crew
Trahvi suurus: 2500 EEK
Vangistuse pikkus: 90 Kuud((poolteist tund))
Vangistuse põhjus: Rööv ning põgenemis üritus
Vangistuse täideviimise aeg: 19:00, 2.08.2011