nebulos Gaming

Full Version: Chad Ochonico
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Politseiniku nimi:Richard Tebyastion
Arreteeritava nimi:Põetaja Chad Ochonico
Trahvi suurus: -
Vangistuse pikkus:20 kuud. Leevendavad asjaolud: Koostöö valmis
Vangistuse põhjus:Politseile vastuhakk
Vangistuse täideviimise aeg:19.30 26.07.2011