nebulos Gaming

Full Version: Vito Scaletta
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Politseiniku nimi:Richard Tebyastion
Arreteeritava nimi:Vito Scaletta
Trahvi suurus:1500
Vangistuse pikkus:40 kuud
Vangistuse põhjusTongue_smileolitseile vastuhakk/Rünnak, Ebaseadusliku asja kaubeldamine, Ohtlik sõit, Ilma tuleteta sõit
Vangistuse täideviimise aeg:22.50 25.07.2011