nebulos Gaming

Full Version: Linnavalitsuse istung 25.07.2011
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Pages: 1 2

*Martin Peetin võtab kotist välja mapid ja hoiab neid enda käes.
*Martin Peetin alustab jutuga.

Tervist, linnavalitsuse liikmed. Täna 25ndal juulil oleme siia kogunenud, et võtta läbi kõik taotlused
Ja arutame läbi miks ja kuidas ja mis hinnaga. Kas alustame?

*Martin Peetin jagab kõikidele töötajatele mapid.


*Sisu*

1) Härra Joseph Alleni soov kanditeerida San Fierro Politsei Peadirektoriks. SIIN

2) Härra Josh Duudsoni soov kanditeerida San Fierro linnapeaks. SIIN

3) Härra Enrique Hernandez'e soov importida 3 Coachi ja tramm Tebyastioni Reisidele. SIIN

4) Tundmatuks jääda soovinud isiku taotlus rajada Pubi. SIIN

5) Härra Jerry Blake soov asutada Norsemen Tattoo salong. SIIN

6) Härra David King soov teada saada hoone hind. SIIN

7) Härra Ron Collins'i soov osta oma majale välismööbel.SIIN

8) Härra Preston Chrome'i soov kanditeerida Final Build Constructioni peadirektoriks. SIIN

9) San Fierro Politsei poolt kehtestatud karistusseadustik. SIIN

10) Härra Mack Viddlez'i soov taodelda krunti. SIIN

*Martin Peetin jääb ootama vastuseid.


d??d??.

1. Olen poolt, et Joseph Allen saaks SFPD peadirektoriks.
2. Olen poolt, et Josh Duudson saaks SF linnapeaks.
3. Olen poolt kuna linnas hetkel ühistransport täiesti puudub.
4. Olen pubi rajamise poolt.
5. Olen tattoo salongi rajamise poolt.
6. Kuna hoone on suhteliselt vana juba ja mitte kõik paremas korras siis pakuks hinnaks 200 000.
7. Olen välismööbli vastu.
8. Olen poolt, et Preston Chrome saaks Final Buildi juhiks.
9. Olen uue karistusseadusiku vastuvõtmise poolt.
10. Olen krundi ostu poolt.

Tiit Makarov.

((Preston on juba liider ja ta viskab ainult inimesi välja ning sõimab ja viriseb!))
1. Olen poolt, et Joseph Allen saaks SFPD peadirektoriks, kuid mina oleks poolt, et katseajaga - 5 kuud (( 5 IRL päeva )) ning kui ta osutub ebapädevaks, siis korraldada uus konkurss sellele ametikohale!
2. Olen poolt, et Josh Duudson saaks SF linnapeaks.
3. Olen vastu.
4. Olen pubi rajamise poolt.
5. Olen tattoo salongi rajamise poolt.
6. Kuna hoone on suhteliselt vana juba ja mitte kõik paremas korras siis pakuks hinnaks 250 000, hinna sisse kuulub ka parkimis kohad kuni 15 meetrit hoonest (( ~3 auto pikkust umbes mdea . )).
7. Olen välismööbli vastu.
8. Olen poolt, et Preston Chrome saaks Final Buildi juhiks.
9. Olen uue karistusseadusiku vastuvõtmise poolt.
10. Olen krundi ostu poolt.
(( Minu takso liidri avaldust polegi siin ?))
Linnavalitsuse istung
26.07.2011

2. Olen poolt, et Josh Duudson saab San Fierro linnapeaks.
3. Olen poolt kuna linnas hetkel ühistransport täiesti puudub.
4. Olen pubi rajamise poolt.
5. Olen tattoo salongi rajamise poolt.
6. Olen poolt ning hinnaks kujuneks 200 000
7. Olen välismööbli vastu.
8. Olen poolt, et Preston Chrome saaks Final Buildi juhiks.
9. Olen uue karistusseadusiku vastuvõtmise poolt.
10. Olen krundi ostu poolt.
1. Olen poolt, et Joseph Allen saaks SFPD peadirektoriks.
2. Olen poolt, et Josh Duudson saaks San Fierro linnapeaks.
3. Olen poolt kuna linnas on ühistransporti vaja
4. Olen pubi rajamise poolt.
5. Olen tattoo salongi rajamise poolt.
6. Kuna hoone on suhteliselt vana juba ja mitte kõik paremas korras siis pakuks hinnaks 200 000.
7. Olen välismööbli vastu.
8. Olen poolt, et Preston Chrome saaks Final Buildi juhiks.
9. Olen uue karistusseadusiku vastuvõtmise poolt.
10. Olen krundi ostu poolt.

1 Olen poolt
2. Olen samuti poolt.
3. Kindlalt.
4. Poolt.
5. poolt, (( aga samp ei võimalda minuarust tätoveeringuid?Teeth_smile , juuksur võiks olla ))
6. hinnaks 190 000.
7. Erapooletu
8. Kindlalt poolt.
9. POolt.
10. Poolt

*Kalle Kaldur paneb asjad kokku ning lahkub saalist*
(( Olge normaalsed, 3 päeva peaks TÃÂ"žIESTI piisav olema see faking istung üle vaadata.. Iga asi peab nädal aega võtmaÜ ))

d??d??.

(( Kahest isegi piisaks, keegi ei viitsi kokkuvõttet teha... ))
Pages: 1 2