nebulos Gaming

Full Version: Norsemen MC Formatsioonid & Märgid
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Norsemen MC Formatsioonid & Märgid

Käemärgid

Käivitada mootor:

Parem käsi väljasirutatud, küünarnukist kõverdatult, liigutades nimetisõrme ringikujuliselt.
[Image: Start.gif]

Vasak pööre:
Käsi on sirutatud vasakule, väljasirutatud sõrmedega.
[Image: Left.gif]

Parem pööre:
Käsi on küünarnukist kõverdatud 90 kraadi ning rusikas.
[Image: Right.gif]

Kiirust juurde:
Vasak käsi liigub üles alla, nimetissõrm väljasirutatult.
[Image: Speed.gif]

Hoogu maha:
Vasak käsi 45 kraadi alla suunatud ning liigutada labakätt üles-alla
[Image: Slow.gif]

Seis:
Vasak käsi 45 kraadi alla suunatud, ning labakäsi näoga tahapoole.
[Image: Stop.gif]

Ühte ritta:
Käsi asetatud peakohale ning sõrmed suunatud üles
[Image: Single.gif]

Kahte ritta:
Käsi suunatud otse üles, samuti kaks äärmist sõrme.
[Image: Stager.gif](( Selleasemel, et vehkida käega kuhu poole sa pöörata tahad kasutage suunatulesid. Regular_smile ))
Its all about roleplay
See on OOC teema. Ja khm, rollimäng hõlmab tõesti enamat, kui sa arvadRegular_smile

d??d??.

Päris kõvaTeeth_smile
Jeff Wrote:(( Selleasemel, et vehkida käega kuhu poole sa pöörata tahad kasutage suunatulesid. Regular_smile ))
Vaata mingit MC sarja , küll siis paremini aru saad (: