nebulos Gaming

Full Version: Leonardo Funicello
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Politseiniku nimi:Carlos Mendez ja Enrique Fontuna
Arreteeritava nimi:Leonardo Funicello
Trahvi suurus:)(ei jõudnud trahvida logis nrpga..))
Vangistuse pikkus:((Logis NRPga))
Vangistuse põhjus:Kanepi Omamine + Põgenemis Katse.
Vangistuse täideviimise aeg:24. juuli 2011. a
((Vangistatud eile))