nebulos Gaming

Full Version: PLANKING
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Pages: 1 2 3
Hei, kas te harrastate plankimist?


[Image: CalebPlanking.jpg]
Jah, mulle meeldib igal tänavanurgal lihtsalt pikutada face vastu asfalti.

Puhta idiootsus, mis inimeste poolt välja mõeldud
No offence

Tõeline spordiala, eks?
planking is so 2 months ago ..
Ownling on nüüd uus asi.
Mõtetu. Mingi sama mis igatüüp magab keset linna jne.

Drama

pff need mõlemad on juba aegund,
nüüd on olemas powling Teeth_smile
tegelt ma ise ka ei harrasta, tahtsin teada kas rahvas harrastab v mitteTeeth_smile
joss Wrote:tegelt ma ise ka ei harrasta, tahtsin teada kas rahvas harrastab v mitteTeeth_smile
Tegelt nägid et kõik ütlevad et mõtetu asi siis lõpetasid kohe ära Smile

Drama

STRIKER STRIKES PLANKS!!!
[Image: Planking.png] DRAMA DRAMATIZE OWNLINGS
[Image: OWling.png]

d??d??.

irw.. Teeth_smile
Pages: 1 2 3