nebulos Gaming

Full Version: Milline grupeering pääseb tegutsema IG?
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Pages: 1 2
Küsimus, mitu grupeeringut saab tegevusloa?
Heaven Racers
Ms-13 ja Heaven'id. MS'i valisin laheduse pärast ja Heaven'id, sest seal on Vüffo taunik o.O noob. Teeth_smile
Olekas ms13 poolt, kui teine liider oleks.Hetkel teema lukku ja varsti kustutamisele.

Teeme asja ümber. Anname 24 tundi aega poistel, kes veel tahavad grupeeringuid teha võimaluse valmis vorpida avalduse. Seejärel teeme uue hääletuse.

Pages: 1 2