nebulos Gaming

Full Version: Akadeemia informatsioon
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Kõigil, kellel on RCPD sisseastumis avaldus vastu võetud, on kohustus läbida ka akadeemia juhul, kui juhtkond just pole vastuses teisiti määranud.
Akadeemia olenevalt kadettide arvust võib kesta kuni 3 kuud ((e max 3 päeva. Kõik oleneb sellest, kuidas juhtkonnal aega. Vahel võib isegi juhtuda ka nii, et eksami saab sooritada juba esimesel päeval. Tavaliselt päevas tegeletakse ühe rühmaga paar tundi. Kõikidel rühmadel on üks ja sama õppekava.))
Akadeemia #1

Kuupäev: 07.08.2011
Kellaaeg: 17:00 Lükatud edasi kella 19:30-ni
Asukoht: Area 51

PS! Isikud, kelle avaldus on akadeemiasse sisseastumiseks aktsepteeritud, kuid ei ole millegi tõttu võimalus sel ajal akadeemiasse tulla, peab ilmuma järgmisesse akadeemiasse. Kui ka sinna ei ilmu võetakse teid sisseastumise nimekirjast maha.