nebulos Gaming

Full Version: kiimased poisikesed.
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Pages: 1 2
Sulgen hetkeks teema. Kurat võtaks, kas te olete kümne aastased või?
Te mängite keskkonnas, kus keskmine vanus on 16+ Te olete niigi nooremad, kurat, üritage vähemalt kuidagi viisi matuursed olla.
Ma praegu valisin oma sõnu päris kaua, teinekord lasen ma mõttelennul joosta ning eks näeb, mida siis mu väike, armas ja tore mõistus teist kirjutab.

Cheers, Egert.
myrka Wrote:Huh, eks 13-16 aastased poisikesed muust ei mõtlegi, kui saaks shouti taga oma paugupille lahti.
Täiesti haige... Kui madalale võivad inimesed langeda.
Myrka tuletan meelde. ... Sa olid ise ka kunagi 1-16 aastane. Ehk räägid oma kogemustest?
Pages: 1 2