nebulos Gaming

Full Version: Martin Jaakson
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Politseiniku nimi:Frank Priikol
Arreteeritava nimi: Martin Jaakson
Trahvi suurus:2000
Vangistuse pikkus:60 Kuud
Vangistuse põhjus: Poerööv
Vangistuse täideviimise aeg:18.juuli 2011 Kell 12.50