nebulos Gaming

Full Version: Ants Algmaa
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Politseiniku nimi: Memphis Polm ja Frank Priikol
Arreteeritava nimi: Ants Algmaa
Trahvi suurus: 0.-
Vangistuse pikkus: 60kuud
Vangistuse põhjus: Poerööv
Vangistuse täideviimise aeg: 16:05