nebulos Gaming

Full Version: John Wayne
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Politseiniku nimi: Frank Priikol ja Memphis Polm
Arreteeritava nimi: John Wayne
Trahvi suurus: 0.-
Vangistuse pikkus: 45kuud
Vangistuse põhjus: Põgenemine + salajase kaube vedamine
Vangistuse täideviimise aeg: 15:50