nebulos Gaming

Full Version: Dominic Moroto
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Politseiniku nimi:
Brian West
Arreteeritava nimi:
Dominic Moroto
Trahvi suurus:
-
Vangistuse pikkus:
45 Kuud
Vangistuse põhjus:
Autovarguskatse
Vangistuse täideviimise aeg:
17, juuli 2011 a.