MyBB Internal: One or more warnings occurred. Please contact your administrator for assistance.
nebulos Gaming - League of Legends ( LOL )

nebulos Gaming

Full Version: League of Legends ( LOL )
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Pages: 1 2
Täpsemat infot leiate kodu lehelt.


Koduleht : http://www.leagueoflegends.com/

Ise mängin northen america versiooni mis on minu arvates kõige parem, teema tegin selleks et teada saada kas keegi veel mängib ja mis on sealne nimi.


Minul :


Kujama


Level 6
Mängin EU's, East Europe serveris tavaliselt.

IGN: Pisi fighter
LVL: 30
Kui kellegil soovi pela teha, siis Faya gaming TS ja lisage mängus.
mis selle mängu mõte?
Mis sa seal saavutama pead?
Wannabe runescape ?
Wannabe HON pigem.
Hon on 3 korda etem mäng kui LoL
Ei ütleks, hon just sitem.
LOL ise ütleb juba kõik mängu kohta ära.
mitte s!ttagi ei saa aru mis teema on.
Irw. Ise LoL-i Ei pela . LoL
Pages: 1 2