MyBB Internal: One or more warnings occurred. Please contact your administrator for assistance.
nebulos Gaming - Loe enne postitamist!

nebulos Gaming

Full Version: Loe enne postitamist!
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Esiteks, mõned reeglid.
  • ÃÂ"žra postita teemasse, kui sa ei ole tunnistaja või pole sellega seotud. Vastasel juhul sind karistatakse 48 tunnise foorumi baniga!
  • Ankeet peab olema täielikult täidetud. Pole pilti, pole tõendit. (vahel on ka erand, nt. saab asju vaadata järgi logidest)


Teema pealkiri tuleb vastavalt sellele, kas sa tahad teatada isiku foorumi kasutajat või mängu kasutajat.

Kui tahad teatada foorumi kasutajat, siis oleks teema pealkiri selline:
[Foorum]Süüdistatava foorumi nimi
Näide: [Foorum]Aloke
Kui tahad teada mängu kasutajat, siis oleks teema pealkiri selline:
[Mäng]Süüdistatava IG nimi
Näide: [Mäng]Pedro_Fuente

Teema sisu sõltub samuti sellest, kas sa tahad teatada isiku foorumi kasutajat või mängu kasutajat.

Kui tahad teatada foorumi kasutajat, siis oleks teema sisu selline:

Code:
Sinu foorumi nimi:
Süüdistatava foorumi nimi:
Teatamise põhjus:
Tunnistajad:
Pildimaterjal:

Kui tahad teatada mängu kasutajat, siis oleks teema sisu selline:
Code:
Sinu IG nimi:
Süüdistatava IG nimi:
Teatamise põhjus:
Tunnistajad:
Pildimaterjal:

NB! Peame sellest kõigest kinni, edaspidi hakkan mina isiklikult siin karistama!