nebulos Gaming

Full Version: Kumba foorumi skinni kasutate ?
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Pages: 1 2
Teatud põhjustel tahaksin teada, kui paljud mängijad kasutavad siit valget foorumi skinni ja kui suur osa mängijatest kasutab tumedat skinni.

No-Offence, kui arvad, et see teema on mõttetu..
Parandan sind, sõna peaks olema siiski 'mõttetu' mitte 'mõtetu'.

Kuid ise kasutan siis tumedat foorumi kujundust.
kasutan ka siis tumedat, kuidagi mahedam ja ilusam.
kasutan valge oranziga Regular_smile niiet ma ei hääleta
Kus seda vahetada saab?Muudaksin omal tumedaks.
Tumedat kasutan. Muidu tumedale võiks ka selle shoutboxi shotcuti kuhugi pealehele panna, nagu heledal on.
Para Wrote:Kus seda vahetada saab?Muudaksin omal tumedaks.
http://nebulos.net/roleplay/foorum/userc...on=options

Parempoolses tabelis -> Teised valikud -> Kujundusstiil
Tume, valge kuidagi vastik silmanägemisele. Teeth_smile

iMattias

Tume... mõnusam.
Valge.. Mulle meeldib
Pages: 1 2