nebulos Gaming

Full Version: Chopper mod
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Probleem selline et tõmbasin chopperi moddi mis oli mõeldud wayfarerile aga panin freewayle, nüüd istub mees õhus ning hoiab õhu lenksust kinni...
Et tarvis se mees sinna ratta peale korralikult tagasi saada.

Oskab keegi aidata siis oleks väga tänulik.
Samiga ?Siis lase mod maha ja reinstall mod.
Ei ole SAMI faili küll aga panin SAMIga peale.
Siis saad SAMI-ga maha tõmmata ju ?
Ikka sama jama...
Ei mul on mitu moddi aga mitmed on wayfarerile, panin freewayle ja nagu ei sobitu kokku hästi need.
Ja originaal freeway mulle ei meeldi enam.
Reinstall san?
Mkm see ei aita, hetkel lasin Harley Shovelhead moddi peale see on korras kuna täpne sobivus on freeway, teised aga wayfarerile.