nebulos Gaming

Full Version: Peeter Jaakson
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Politseiniku nimi: Clarenzio Marino
Arreteeritava nimi: Peeter Jaakson
Trahvi suurus: 0 EEki
Vangistuse pikkus: 10 Kuud
Vangistuse põhjus: Lubadeta sõit , narkovedu
Vangistuse täideviimise aeg: 13.07.2011 ::: 13:26
Politseiniku nimi: Enrico Brush
Arreteeritava nimi: Peeter Jaakson
Trahvi suurus: 0 EEki
Vangistuse pikkus: 60 Kuud ((+ 30min selle eest, et valetas /do. ajail põhimõtteliselt))
Vangistuse põhjus: Poerööv
Vangistuse täideviimise aeg: 18.07.2011 ::: 12:50