nebulos Gaming

Full Version: Daved Rocci
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Politseiniku nimi: William Johnson
Tagaotsitava nimi: Daved Rocci
Tagaotsitavuse põhjus: Põgenemine, ropendamine, altkäemaksu pakkumine, autovargus
Tagaotsitavaks määramisaeg:
Lisamärkmed: Juhiload on võetud, ning asitõendite kastis
Politseiniku nimi: Clarenzio Marino
Arreteeritava nimi: Daved Rocci
Trahvi suurus: 0 EEki
Vangistuse pikkus: 20 Kuud
Vangistuse põhjus: Purjuspeaga sõit , põgenemine , teiste elude ohtuseadmine , autovargus
Vangistuse täideviimise aeg: 13.07.2011 ::: 16:53