nebulos Gaming

Full Version: Jake Street
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Politseiniku nimi: Martin Sulov & Vito Morris
Arreteeritava nimi: Jake Street
Trahvi suurus: 2000 EEK
Vangistuse pikkus: 45 kuud (( 45 minutit ))
Vangistuse põhjus: Politseiauto vargus; Põgenemine;
Vangistuse täideviimise aeg: 00:03 / 18.07.2011
Politseiniku nimi: Martin Sulov
Arreteeritava nimi: Jake Street
Trahvi suurus: 500 EEK
Vangistuse pikkus: 30 kuud (( 30 minutit ))
Vangistuse põhjus: Põgenemine; Liiklusavarii põhjustamine;
Vangistuse täideviimise aeg: 19:15 / 18.07.2011
Politseiniku nimi: Walter White & Angelina Cross
Arreteeritava nimi: Jake Street
Trahvi suurus: -
Vangistuse pikkus: 45 kuud
Vangistuse põhjus: Põgenemisele kaasaaitamine, põgenemine
Vangistuse täideviimise aeg: 25.07.2011 Kellaaeg: 22:22
Politseiniku nimi: Richard Tebyastion
Arreteeritava nimi: Jake Street
Trahvi suurus: -
Vangistuse pikkus: 30 kuud
Vangistuse põhjus: Alkemaksu pakkumine
Vangistuse täideviimise aeg: 25.07.2011 Kellaaeg: 23.00-23.30
Politseiniku nimi: Richard Tebyastion
Arreteeritava nimi: Jake Street
Trahvi suurus: -
Vangistuse pikkus: 30 kuud
Vangistuse põhjus: Korduv Kiiruse ületamine, Avarii põhjustamine, Vangla sellepärast, et tal pikk süüdistus nimekiri
Vangistuse täideviimise aeg: 26.07.2011 Kellaaeg: 15.28
Politseiniku nimi:Richard Tebyastion
Trahvi saaja nimi:Jake Street
Trahvi suurus:500
Trahvi saamise põhjus:Kiiruse ületamine
Trahvi esitamise aeg:22.08 26.07.2011