nebulos Gaming

Full Version: Sien Danga
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.


Politseiniku nimi: Brian Crime
Arreteeritava nimi:Sien Danga
Trahvi suurus:0 EEK
Vangistuse pikkus:10 kuud
Vangistuse põhjus:Poerööv, Politsei eest põgenemine, Ohtlik sõiduviis
Vangistuse täideviimise aeg: 13.07.2011 Kell 0:16
Politseiniku nimi: Martin Sulov
Arreteeritava nimi: Sien Danga
Trahvi suurus: 500 EEK
Vangistuse pikkus: 15 kuud (( 15 minutit ))
Vangistuse põhjus: Poerööv
Vangistuse täideviimise aeg: 00:45 / 18.07.2011