nebulos Gaming

Full Version: Taktika muutus
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Muudame pisut oma invite taktikat Tha-Z sarnaseks. On näha, et inimesed tüdinevad ära, kuna raske sisse saada. 2 nädalat tegutsemist ja ainult 1 inimene on invite saanud Regular_smile

Edaspidi kõik, kes sisse rp-da tahavad annavad sellest teada. Ma inviten nad ja rangiks jääb teile Hood Rat. See ei tähenda, et te olete ametlikud liikmed. Sealt on lihtne tagasi lennata. Väike vale aps ja lännu.

Samuti pole teil bandanat, mis tähendab, et ka IC pole te ametlikud liikmed, lihtsalt, te saate illegaalseid töid, nt autovarast, teha, et te kurat ei peaks raha pärast kalastama.

Teiseks, kolime lähiajal PC-sse, kui kõik on valmis, projekt samuti.

Üks asi oli veel aga ei tule meelde... Pärast lisan!