nebulos Gaming

Full Version: Lauamängud
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.

iMattias

Selle teema peamõtteks on lauamängud.

Mis lauamänge olete mänginud?Mis on teie lemmikud?Mida teistele soovitate?


* * *


Minu vaieldamatud lemmikud seltskonnamängud on Monopoly ja Alias.

[Image: pic475554_t.jpg]
[Image: tactic-alias-b4aa-1251.jpg]


d??d??.

Need 2 ja RÜM ka äge vahest. Teeth_smile

Ilves

baila :d
Ei mängi eriti, väiksena mängisin.