nebulos Gaming

Full Version: Steve Anderson
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Politseiniku nimi: Walter White
Arreteeritava nimi: Steve Anderson
Trahvi suurus: -
Vangistuse pikkus: 20 kuud
Vangistuse põhjus: Joobes peaga sõitmine ja narkootikumide omamine.
Vangistuse täideviimise aeg: 16.07.2011 Kell: 11:04