nebulos Gaming

Full Version: Bloods & Kilo | Reeglid.
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Pages: 1 2
[Image: rlz.png]
Kuna Bloodsid kolivad samuti ära Palmon Creeki ja sellest saab kahe vaenugängi linn, siis kehtestame kokkuleppeliselt Tha-Z-ga järgmised omavahelised reeglid.
  • Üksteise alale ei roni ükski liige ilma põhjuseta. Keelatud pole läbisõit ja seal liikumine, kui sa ei ohusta vastas gängi.
  • Brawlid ja Turf Warid lepitakse kokku kas liidri või kõrgema ranki poolt, kui mõlemal poolel on piisavalt mehi, OOC-s.
  • Driveby-de limiit on 1 päevas!
  • Linn on jaotatud kaheks mõjualaks: Bloods & Kilo'd!
  • Lisa: Kaart [Image: pc.png]
By Myrka and Tha-Z
Päev on pikk ja mina teeks 2 drive byd per day.
Kõik ei mängi terve päeva.
Linn on jaotatud kahe gängi vahel?
Myrka kas see ei paista sulle veidi ebareaalne kui on veel 1 gang ning mafia ja arvatavasti 2 mafiat tulevad veel juurde?
Mafiatest ei tea midagi. Pole näind pole kuulnd.

sellesuhtes, algul jaotame võrdselt gängide vahel. See ei tähenda seda, et see pool linn on meie nüüd ja see teie. See nö mõjuala, mille üle me omavahel võitleme, mis ei puutu üldse maffiatesse ega midagi. GÃÂ"žngide vaheline värk eks.
Wtf.. Mis see sinna puutub mitu gangi ja mafiat serveris on?.. Palominos oleme ainult KILOD & BLOODID.
Rando Wrote:Linn on jaotatud kahe gängi vahel?
Myrka kas see ei paista sulle veidi ebareaalne kui on veel 1 gang ning mafia ja arvatavasti 2 mafiat tulevad veel juurde?
mitu linna on?aa ja mingi 4 vist...
Kuidas jääb teise gängi ala rüüstamisega?Autode lõhkumine asjade lõhkumine jne...
Ma usun, et seda juhtub siis, kui vastast pole oma hoodist pmst. Nö! Märkamatult! Ja seda ka kooskõlas oma liidriga/kõrgema rankiga.
Erki on huligaan.
Pages: 1 2