nebulos Gaming

Full Version: Server
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Mida kuradit te teete?
Lampi pannakse server kinni, keegi midagi ei ütle.Saime suure kamba kokku rp-me ja server kinni.

d??d??.

Saa aru, kood.ee serverid lendasid pange
Suht sama, tahtsime RPma hakata ja põmm, server kottis

Klemm.

Hosti viga.
Sest mingid tüübid üritavad NALJA teha enda arust. Ja üldse kood.ee serverid maas
Kood.ee-s rike või ddositakse, ei saa aru kumba tehakse, aga olge rahulikud, küll servu püsti uuesti