nebulos Gaming

Full Version: [OOC] Mida tuleb teha, et hoida distsipliini?
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
OOC:

* Tuleb teha rivistusi.

* Kadett ei sõida kunagi üksi.
Kuna kadettid on nagu katseajal, siis nad ei lähe kunagi üksi liikluspatrulli autoga. Kui kadett on üksi, siis ta läheb kas jalapatrulli või hangib endale partneri.
Kadett tohib ainult käsirelva kasutada. Ülejäänud kraam jääb kõrgematele.

* Vältida tulirelva kasutamist, teil kõigil on olemas shokipüstol ( /tazer )
Kasutage seda tulirelva asemel, sest tulirelvad toovad kaasa probleeme ja rohkem teemasid. Shokipüstol on hea tõhus, tõmbab kohe inimese rajalt maha ja /b whine on ka kergem kuulata siis kui seda peaks tulema.

* Närvi EI TOHI MINNA !

* Tuleb suhtuda kõikidesse inimestesse viisakalt, ( sest politsei on pooleldi nagu abistajad/moded, nad hoiavad serveris korda )

Kindlasti on ka paljusid muid asju, aga praegu ei oska rohkem lambist võtta. Võite siia postitada ka mida võib teha.