nebulos Gaming

Full Version: Luigi Piccolo
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.

iMattias

Politseiniku nimi: Don Marquis
Arreteeritava nimi: Luigi Piccolo
Trahvi suurus: 800$
Vangistuse pikkus: 10 kuud ((minutit))
Vangistuse põhjus: Juhilubadeta sõit & Hooletu sõidustiil
Vangistuse täideviimise aeg: 0:28 10.07.2011