nebulos Gaming

Full Version: Tyrese Draco
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.

Politseiniku nimi: William Johnson
Trahvi saaja nimi: Tyrese Draco
Trahvi suurus: 1000 SAK
Trahvi saamise põhjus: Ebakorrektne sõidustiil ja kiirus
Trahvi esitamise aeg: 9 juuli 2011, Kell 17:42
Politseiniku nimi: Royce Hughes ja Clarenzio Marino
Hoiatuse saaja nimi: Tyrese Draco
Hoiatuse põhjus: Ebakorrektne sõidustiil ja teiste inimeste elude ohtu seadmine
Hoiatuse tüüp(kirjalik/suuline): Suuline
Hoiatuse esitamise aeg: 11.Juuli kell 01:36
Lisamärkmed: Puuduvad
Aprest Wrote:Politseiniku nimi: Royce Hughes ja Clarenzio Marino
Hoiatuse saaja nimi: Tyrese Draco
Hoiatuse põhjus: Ebakorrektne sõidustiil ja teiste inimeste elude ohtu seadmine
Hoiatuse tüüp(kirjalik/suuline): Suuline
Hoiatuse esitamise aeg: 11.Juuli kell 01:36
Lisamärkmed: Puuduvad
((Tegelikult oli tegu trahviga ning summaks oli 2500))