nebulos Gaming

Full Version: Edward Morris
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Politseiniku nimi: William Johnson
Arreteeritava nimi: Edward Morris
Trahvi suurus: 1000 Krooni
Vangistuse pikkus: 15 kuud ((minutit))
Vangistuse põhjus: Narkootikumide vedamine
Vangistuse täideviimise aeg: 9 juuli, 2011, kell 14:50