nebulos Gaming

Full Version: Thomas Callagher
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Politseiniku nimi: William Johnson
Arreteeritava nimi: Thomas Callagher
Trahvi suurus: 750 SAK
Vangistuse pikkus: 20 kuud
Vangistuse põhjus: Narkootikumide omamine
Vangistuse täideviimise aeg: 9 juuli 12 : 25