nebulos Gaming

Full Version: Germo_Varik
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Sinu IG nimi: Germo Varik
Millal sa said banni?Täna
Milline admin sind bannis?JRISETH raudselt.
Mis oli banni põhjus?Polnud kirjas( Tegin alles kasutaja tahtisn sisse minna ja kasutaja oli banned.
Tunnistajad: PutlasRauno