nebulos Gaming

Full Version: Germo
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Teie foorumi nimi: Germo
Aeg millal banni saite: Mõni hetk tagasi.
Selgitus mille eest saite bani: Ei tea.
Mis oli admini nimi kes teid bannis: Andrus JRISETH
Miks peaksime sind unbannima(Mõistlik põhjus, muidu ei võeta arvesse):No kurat ma ei ole mitte midagi valesti teinud.
Kas teid on varem bannitud, kui on siis palun lisa sellest siia link: Ei ole.