nebulos Gaming

Full Version: Fallin Hood
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.

Politseiniku nimi: William Johnson
Arreteeritava nimi: Fallin Hood
Trahvi suurus: 1000 EEK
Vangistuse pikkus: 40 kuud (minutit)
Vangistuse põhjus: Ohvitseri eest põgenemine masinas
Vangistuse täideviimise aeg: Üheksas Juuli, 2011 kell 01:13