nebulos Gaming

Full Version: Kevin Smith
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.

iMattias

Politseiniku nimi: Don Marquis
Arreteeritava nimi: Kevin Smith
Trahvi suurus: 2400$
Vangistuse pikkus: 40 kuud ((minutit))
Vangistuse põhjus: Poerööv, põgenemine ja käskude eiramine
Vangistuse täideviimise aeg: 0:31 09.07.2011