nebulos Gaming

Full Version: Alex_White
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Sinu IG nimi:
Alex White
Millal sa said banni?
Dõun't knõu, täna vist, kuna hommikul olin sees.
Milline admin sind bannis?
Ei tea...
Mis oli banni põhjus?
Ei tea...
Tunnistajad:
Erm, mille tunnistajad?
Olin hommikul sees, kõik oli ilus-kena, siis läksin ära, ja kui nüüd tagasi jõudsin, siis ütles, et "sa oled siit serverist bannitud" vms. Proovisin venna kasutajat, tema omaga oli aga kõik korras.
Uurin asjad üle kui kodus olen
Isik on unbanned.