nebulos Gaming

Full Version: John Dee
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Politseiniku nimi: Vito Giordano, Frederick Randall
Arreteeritava nimi: John Dee
Trahvi suurus: -
Vangistuse pikkus: 30 kuud
Vangistuse põhjus: Kahtlane sõidustiil, põgenemiskatse
Vangistuse täideviimise aeg: 08.07.2011 kell 13.17