nebulos Gaming

Full Version: Lucas Drescher
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Politseiniku nimi: James Creason, Jay Delkins
Arreteeritava nimi: Lucas Drescher
Trahvi suurus: 0 SAK
Vangistuse pikkus: 10 kuud
Vangistuse põhjus: Lubadeta sõit, avarii tekitamine, katkise autoga sõitmine
Vangistuse täideviimise aeg: 8/7/2011 13:03